Hjem

Velkommen til eMed AS, stedet for informasjon om elektronisk pasientjournal, elektronisk samhandling og tjenester innen området Helse IT.

En forsideseksjon

eMed levere tjenester innen området HelseIT.

 • rådgivning
 • konsulenttjenester
 • oppsett
 • databehandling SQL
 • spesialtilpasninger
 • Covid-19 vaksinering Helseboka

Om oss

 • eMed er et firma som levere følgende tjenester:
 • Helsetjeneste
  -Legevirksomhet
  -Sykepleie tjeneste – Billedterapi
 • Elektroniske pasientjournaler
 • Konsulenttjenester innen:
  -Medisinske IT systemer
  -kommunikasjons løsninger for helsedata.
  -Databaser/Helseregistre/SQL

Blogg

Fastlegene får nytt prioriteringsverktøy for covid-19-vaksine

Verktøyet er laget av EPJ-leverandørene, basert på kravspesifikasjon utviklet av EPJ- løftet, som henter pengene fra avsetninger i legenes Normaltariff, regulert i en protokoll mellom Den norske legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet.Michael Chr. A. Simonsen michael.simonsen@dagensmedisin.noPublisert: 2021-01-19 — 14.30 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/01/19/nytt-verktoy-for-a-finne-prioriterte-pasienter/

Bortfall av IKT en alvorlig trussel for helsevesenet

Dagens Medisin har intervjuet Helsedirektør Bjørn Guldvog som sier: – Mange ledere i helsevesenet mangler forståelse for hvor sårbare IKT-systemene er, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Les artikkelen her: DM Artikkel Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren Les hele rapporten her.

Hei Helse IT interesserte!

Hei ! Velkommen til  eMed.Vivil leverer tjenester innen følgende: Elektronisk pasientjournmal (EPJ) Rådgivning vedrørende valg av system Rådgivning vedrøende elektronisk kommunikasjon Prosjektarbeid innen områdene EPL; EHJ, Norsk helsenett,  Databehandling, analyse av database og datainnhold SQL uttrekk for bearbeiding etc

Kontakt oss

Du kan komme i kontakt med oss på mobil eller epost.

Dr .Terje Sagen kan kontaktes 
Mobil: 90068304
Epost: post@emed.no

Anne Stokker Sagen
Mobil: 97047727
Epost: post@emed.no

Kontakt Oss

post@emed.no
mobil 90068304