Om oss

 • eMed er et firma som levere følgende tjenester:
 • Helsetjeneste
  -Legevirksomhet
  -Sykepleie tjeneste – Billedterapi
 • Elektroniske pasientjournaler
 • Konsulenttjenester innen:
  -Medisinske IT systemer
  -kommunikasjons løsninger for helsedata.
  -Databaser/Helseregistre/SQL