Medisinsk koding

Medisinsk koding er avgjørende for å kunne drive god klinisk virksomhet og gjøre kvalitets forberedende arbeid.

Flere leger tror at koding er for å kunne få refusjon fra HELFO.
Medisinsk koding gjøres av helt andre årsaker.

Koder som grunnlag

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.
Kodene kan brukes blant annet i statistikk over sykdomsforekomst (epidemiologi), dødsårsakstatistikk, i styring og planlegging av helsevesenet og finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Mangel på opplæring, ulik organisering av kodearbeidet og kontrollfunksjoner indikerer fortsatt behov for oppfølging.
Direktorat for e-helse har siden  Helsefaglige kodeverk som er meget nyttig. med nyttig informasjon: