Fastlegene får nytt prioriteringsverktøy for covid-19-vaksine

Verktøyet er laget av EPJ-leverandørene, basert på kravspesifikasjon utviklet av EPJ- løftet, som henter pengene fra avsetninger i legenes Normaltariff, regulert i en protokoll mellom Den norske legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet.
Michael Chr. A. Simonsen michael.simonsen@dagensmedisin.no
Publisert: 2021-01-19 — 14.30

Illustrasjonsbilde: Colourbox

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/01/19/nytt-verktoy-for-a-finne-prioriterte-pasienter/

Hei Helse IT interesserte!

Hei !

Velkommen til  eMed.Vivil leverer tjenester innen følgende: Elektronisk pasientjournmal (EPJ) Rådgivning vedrørende valg av system Rådgivning vedrøende elektronisk kommunikasjon Prosjektarbeid innen områdene EPL; EHJ, Norsk helsenett,  Databehandling, analyse av database og datainnhold SQL uttrekk for bearbeiding etc