Bortfall av IKT en alvorlig trussel for helsevesenet


Dagens Medisin har intervjuet Helsedirektør Bjørn Guldvog som sier:
– Mange ledere i helsevesenet mangler forståelse for hvor sårbare IKT-systemene er, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Les artikkelen her: DM Artikkel

Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren
Les hele rapporten her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *